Call us and make an appointment - +48 58 342 49 45 Licensed accounting office Gdańsk Wrzeszcz, Sopot, Gdynia

News

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zaliczki 2012

on .

Przypominamy o zmianie dotyczącej terminu wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień i IV kwartał 2012r.

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, z najmu i dzierżawy lub z działów specjalnych produkcji rolnej zaliczkę za miesiąc grudzień lub IV kwartał 2012r. wpłacają w terminie do20 stycznia 2013r. Podatnicy nie wpłacają zaliczki za miesiąc grudzień lub za IV kwartał 2012r., jeżeli przed upływem terminu jej wpłaty, tj. 20 stycznia 2013r. złożą zeznanie roczne PIT i dokonają zapłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego.

Accounting and bookkeeping Gdansk, Sopot, Gdynia
All rights reserved © 2010-2014 Marsola Sp. z o.o. realizacja websolutions