Call us and make an appointment - +48 58 342 49 45 Licensed accounting office Gdańsk Wrzeszcz, Sopot, Gdynia

News

Wyższe składki do ZUS w 2015 r.

on .

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014

W 2015 r. pracodawcy będą opłacali wyższe składki do ZUS za pracowników. W roku tym wzrosną też składki społeczne opłacane przez początkujących przedsiębiorców. Wyższe składki do ZUS w 2015 r. są konsekwencją wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2015 r. będzie ono wynosiło 1.750 zł (a dla pracowników w I roku pracy - 1.400 zł). Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. została ogłoszona w Dz. U. z 2014 r. pod poz. 1220.

Wzrost płacy minimalnej w 2015 r. z obecnej kwoty 1.680 zł do 1.750 zł spowoduje m.in. obowiązek odprowadzania wyższych składek do ZUS za pracowników. Dla porównania, w bieżącym roku za pracownika wynagradzanego na poziomie minimalnej płacy (tj. 1.680 zł) pracodawca (który zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) ma obowiązek opłacać co miesiąc do ZUS (finansowane przez niego) składki ubezpieczeniowe oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (FP i FGŚP) w wysokości 348,43 zł. Po podwyżce minimalnej pensji w 2015 r. składki te wzrosną do kwoty 362,96 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku pracodawca będzie musiał zapłacić za tego pracownika do ZUS co miesiąc o 14,53 zł więcej niż w roku bieżącym.

Konsekwencją podwyższenia płacy minimalnej w 2015 r. do kwoty 1.750 zł jest także wzrost najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla "nowych" przedsiębiorców korzystających z ulgi w ich opłacaniu. Przypomnijmy, iż osoby te opłacają składki społeczne (przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia firmy) od podstawy wymiaru, która nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W bieżącym roku podstawa ta nie może być niższa od kwoty 504 zł (30% z 1.680 zł). O ile przepisy w zakresie omawianej ulgi nie ulegną zmianie, przedsiębiorcy korzystający z tej preferencji w przyszłym roku będą opłacali składki społeczne od podstawy wymiaru, która nie będzie mogła być niższa od kwoty 525 zł (30% z 1.750 zł).

Obciążenia pracodawcy

w 2014 r.

w 2015 r.

wzrost o:

Wynagrodzenie minimalne

1.680 zł 1.750 zł 70 zł

Składki ZUS (w tym na FP i FGŚP) finansowane przez pracodawcę za pracownika wynagradzanego według płacy minimalnej(*)

348,43 zł 362,96 zł 14,53 zł

Wynagrodzenie minimalne (brutto) + składki ZUS za pracownika finansowane przez pracodawcę (w tym na FP i FGŚP)(*)

2.028,43 zł 2.112,96 zł 84,53 zł

(*) Dotyczy pracodawców, których stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,93%.

Accounting and bookkeeping Gdansk, Sopot, Gdynia
All rights reserved © 2010-2014 Marsola Sp. z o.o. realizacja websolutions